January 2016

Zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej

Emil Grzelak        08 January 2016        Comment (0)

Początek nowego roku niekoniecznie musi wiązać się z noworocznymi postanowieniami, jednak symboliczna zmiana daty dla niektórych jest szczególnie zachęcająca i motywuje do działania. W związku z tym, że jest to czas kiedy wiele osób decyduje się na otwarcie firmy, postanowiłem napisać o możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Zacznijmy od […]

Temporary residence permit due to conducting a business activity

Emil Grzelak        08 January 2016        Comments (4)

The beginning of the new year does not mean that you should make some New Year’s resolutions, but for some, the symbolic change of date is particularly encouraging and motivates to action. Therefore,  it is a time when many people decide to open a business and I decided to write about the possibility of obtaining […]

Temporary residence permit in Poland

Emil Grzelak        04 January 2016        Comments (67)

You want to live in Poland? If so, you need to start with getting a temporary residence permit. Often simply called a residence card, it is nothing else than a right to stay in Poland legally for a specified period of time. The Act on Foreigners lists several common circumstances that form the basis to […]