March 2016

Visa to Poland

Emil Grzelak        16 March 2016        Comment (1)

If you are thinking seriously about coming to Poland, you should learn about the possible types of visa. Regardless of the reason you want to travel to Poland – sightseeing, working, studying etc. – one thing is certain: before you come here you need to apply for a visa. With this article you will find out what types […]

Wiza do Polski

Emil Grzelak        16 March 2016        Comment (0)

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjazdem do Polski, powinieneś dowiedzieć się czegoś więcej o wizach. Bez względu na cel Twojej wizyty – zwiedzanie, praca czy studia – jedno jest pewne – przed przyjazdem do Polski musisz wystąpić z wnioskiem o wydanie wizy. Z tego artykułu dowiesz się o jakie rodzaje wizy można się ubiegać i na czym polega różnica pomiędzy […]