Artykuły po polsku

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Emil Grzelak        02 December 2015        Comment (1)

Chcesz zamieszkać w Polsce? Jeśli tak, to musisz zacząć od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Często w dużym uproszczeniu nazywane kartą pobytu, to nic innego jak uprawnienie do legalnego przebywania w Polsce przez określony czas. Ustawa o cudzoziemcach wprost wymienia kilka typowych okoliczności, które mogą stanowić podstawę wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Należą do nich między […]