wiza / visa

About visas to Poland. Statistically.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comments (2)

In a previous post I wrote about the types of visas and the differences between them. Staying in the topic, I decided to look more closely at the statistics related to the visas issued by Polish consulates. Over the last six years the number of visas issued by Polish consulates grew by 70 percent (from 898 […]

O wizach do Polski. Statystycznie.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comment (1)

W poprzednim poście pisałem o typach wiz i różnicach między nimi. Pozostając w temacie, postanowiłem przyjrzeć się bliżej statystykom związanym z wydawanymi przez polskie konsulaty wizami. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba wiz wydanych przez polskie konsulaty wzrosła aż o 70% (z 898 tys. w 2010 roku do ponad 1,5 miliona w roku 2015). Największy przyrost liczby wydanych wiz odnotowano w roku […]

Visa to Poland

Emil Grzelak        16 March 2016        Comment (1)

If you are thinking seriously about coming to Poland, you should learn about the possible types of visa. Regardless of the reason you want to travel to Poland – sightseeing, working, studying etc. – one thing is certain: before you come here you need to apply for a visa. With this article you will find out what types […]

Wiza do Polski

Emil Grzelak        16 March 2016        Comment (0)

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjazdem do Polski, powinieneś dowiedzieć się czegoś więcej o wizach. Bez względu na cel Twojej wizyty – zwiedzanie, praca czy studia – jedno jest pewne – przed przyjazdem do Polski musisz wystąpić z wnioskiem o wydanie wizy. Z tego artykułu dowiesz się o jakie rodzaje wizy można się ubiegać i na czym polega różnica pomiędzy […]