O wizach do Polski. Statystycznie.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comment (1)

W poprzednim poście pisałem o typach wiz i różnicach między nimi. Pozostając w temacie, postanowiłem przyjrzeć się bliżej statystykom związanym z wydawanymi przez polskie konsulaty wizami.

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba wiz wydanych przez polskie konsulaty wzrosła aż o 70% (z 898 tys. w 2010 roku do ponad 1,5 miliona w roku 2015). Największy przyrost liczby wydanych wiz odnotowano w roku 2011 – ponad 30% więcej niż w poprzednim roku, ale tendencja rosnąca utrzymuje się stale od co najmniej sześciu lat.

Zdecydowana większość wiz wydawana jest w konsulatach na Ukrainie (w 2015 roku prawie 60% wiz). Druga w kolejności jest Białoruś, następnie Rosja. Pozostałe kraje świata wydały ok. 10% wszystkich wiz do Polski w 2015 roku. Od 2012 roku wyraźnie wzrasta liczba przyznanych wiz na Ukrainie i Białorusi, natomiast w Rosji wskaźnik ten spada.

Najczęstszym powodem przyznania wizy w roku 2015 była praca (29%), na drugim miejscu znalazły się tzw. inne powody (np. łączenie rodzin, studia), kolejnymi były działalność gospodarcza i turystyka.

Przywołane dane statystyczne wpisują się w obecną tendencję migracyjną – zarówno w zakresie państw pochodzenia jak i celu wjazdu do Polski – przeważająca część imigrantów przybywa z Ukrainy w celu podjęcia pracy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe trendy możemy spodziewać się dalszego napływu pracowników z krajów Europy wschodniej.

{ 1 comment… read it below or add one }

simo khalifa September 6, 2016 at 00:09

My girlfriend will send me an invitation to get to poland . I need informations about it.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: