Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Emil Grzelak        02 December 2015        Comment (1)

Chcesz zamieszkać w Polsce? Jeśli tak, to musisz zacząć od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.

Często w dużym uproszczeniu nazywane kartą pobytu, to nic innego jak uprawnienie do legalnego przebywania w Polsce przez określony czas.

Ustawa o cudzoziemcach wprost wymienia kilka typowych okoliczności, które mogą stanowić podstawę wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Należą do nich między innymi: wykonywanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, studia czy pobyt z rodziną. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie ma zamkniętej listy dopuszczalnych przesłanek pobytu. Oznacza to ni mniej ni więcej, że każdy powód, który uzasadni Twój pobyt w Polsce może stać się podstawą uzyskania zezwolenia.

Oczywiście warunki uzyskania takiego zezwolenia w każdym przypadku są ściśle określone, a od ich wypełnienia zależy czy właściwy wojewoda wyda decyzję pozytywną.

Z pewnymi wyjątkami (o których opowiem w kolejnych wpisach), aby otrzymać zezwolenie musisz uzasadnić swój pobyt przez co najmniej 3 miesiące, a maksymalny okres na jaki możesz je uzyskać to 3 lata.

{ 1 comment… read it below or add one }

Latrice May 30, 2016 at 18:31

You can always tell an expert! Thanks for coituibrtnng.

Reply

Leave a Comment

Next post: