Zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej

Emil Grzelak        08 January 2016        Comment (0)

Początek nowego roku niekoniecznie musi wiązać się z noworocznymi postanowieniami, jednak symboliczna zmiana daty dla niektórych jest szczególnie zachęcająca i motywuje do działania. W związku z tym, że jest to czas kiedy wiele osób decyduje się na otwarcie firmy, postanowiłem napisać o możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.

Zacznijmy od tego, że jeśli prowadzisz w Polsce firmę w każdej chwili możesz wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Nie ma znaczenia czy otworzyłeś całkiem nową firmę czy też nabyłeś udziały w już istniejącej.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne?

Wymagane dokumenty można podzielić na dwie grupy:

  1. dotyczące cudzoziemca
  2. dotyczące jego firmy

Pierwsza grupa obejmuje dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, źródło dochodu oraz zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

Druga grupa dokumentów dotyczy bezpośrednio podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą. Powinieneś udokumentować, że Twoja firma generuje określony dochód lub zatrudnia co najmniej dwóch pracowników.

Co jeśli Twoja firma nie przynosi jeszcze dochodów ani nikogo nie zatrudnia?

Będziesz musiał udowodnić, że posiadasz środki, które w przyszłości umożliwią Twojej firmie osiągnięcie wymaganego dochodu oraz że podjąłeś działania przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Jak każdy inny typ zezwolenia na pobyt czasowy również to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu – od trzech miesięcy do trzech lat.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: